Samen scoren met Nederlands, zet Boest! centraal in je sportclub

Bestel gratis onze Boest!-affiche

Check nu onze toolkit met heel wat tips, inspiratie en voorbeelddocumenten.

Toolkit

Bekijk de reportage van RINGtv.

RINGtv

De start van een nieuw seizoen = de lancering van een nieuw Boest! thema.

 

Afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het vijfde Boest! thema. We hopen daarmee clubs te ondersteunen op vlak van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

 

Ook de sociale rol van een sportclub biedt enorme kansen, niet alleen voor de club zelf (de opbouw van een hechte community), ook voor lokale besturen.
Sportclubs kunnen bv. een rol hebben in sociale initiatieven (huiswerkbegeleiding, oefenkansen NL voor ouders, …) als ze goed ondersteund worden vanuit het lokaal bestuur.

 

Ontdek hier waar een sociale sportclub voor staat!

 


 

Benieuwd naar wat Boest! kan betekenen voor jou als sportclub, download dan nu meteen onze infofiche: Informatiefiche Boest!

 

Bekijk enkele getuigenissen uit o.a. clubs die met Boest! aan de slag zijn:

 

 


 

Talendiversiteit in volleyclubs.

Boest! stuurde in samenwerking met Volley Vlaanderen naar 24 volleyclubs in de brede Vlaamse Rand een online bevraging uit. Daarin werd gepolst naar de diversiteit in talen bij zowel spelers, trainers als ouders én welke uitdagingen dat met zicht meebrengt in de clubwerking.

Hier vind je een overzicht van de resultaten

Wil je deze inzichten ook binnen jouw sportfederatie genereren, aarzel niet ons te contacteren via boest@derand.be.

Sport is een populaire vrijetijdsbesteding. Sportclubs trekken dan ook een divers publiek aan en zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dat is positief! Want wie een divers publiek bereikt heeft een laagdrempelige werking. Divers kan betekenen op vlak van herkomst of cultuur maar ook op vlak van taal.

Voor sommige sportclubs is de aanwezigheid van verschillende moedertalen een uitdaging, andere clubs hechten er weinig of geen belang aan. Vaak krijgen clubs voorwaarden rond het Nederlands opgelegd door het gemeentebestuur. Het is voor heel wat clubs soms zoeken om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Boest! schuift het Nederlands op een positieve manier naar voor in de clubwerking (op het veld, naast het veld, tijdens de trainingen, bij wedstrijden …).

Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. Nederlands is de taal die iedereen in de sportclub verbindt. Clubs bieden al sportend een oefenkans Nederlands. Heel wat ouders schrijven om die reden, op advies van de school of van een andere instantie, hun kind in een Nederlandstalige sportclub in.

Toolkit

Ben je bestuurder, trainer of jeugdcoördinator? Laat je club scoren!

Ga naar de toolkit