Samen scoren met Nederlands, zet Boest! centraal in je sportclub

Bestel gratis onze Boest!-affiche

Check nu onze toolkit met heel wat tips, inspiratie en voorbeelddocumenten.

Toolkit

Bekijk de reportage van RINGtv.

RINGtv

Ontdek onze nieuwste tools voor sportclubs en lokale besturen!

Ben je op zoek naar innovatieve manieren om het vrijwilligerstekort in je sportclub(s) aan te pakken?

 

Wij presenteren met trots onze nieuwe workshop, draaiboek en inspiratiedocument, speciaal ontwikkeld om ouderbetrokkenheid en -participatie in de sportclub te stimuleren.

Deze hulpmiddelen bieden concrete strategieën om het engagement van ouders te vergroten. Ontdek hoe jouw club kan profiteren van deze waardevolle bronnen en bouw samen aan een sterkere, sociale sportclub!

 

Ontdek hier waar een sociale sportclub voor staat!

 

Lees de inspiratiefiche ‘ouderbetrokkenheid in de sportclub’.

Wil je oefenkansen Nederlands voor ouders in je club organiseren? Gebruik ons draaiboek.

 


 

Benieuwd naar wat Boest! kan betekenen voor jou als sportclub, download dan nu meteen onze infofiche: Informatiefiche Boest!

 

Bekijk enkele getuigenissen uit o.a. clubs die met Boest! aan de slag zijn:

 

 

Sport is een populaire vrijetijdsbesteding. Sportclubs trekken dan ook een divers publiek aan en zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dat is positief! Want wie een divers publiek bereikt heeft een laagdrempelige werking. Divers kan betekenen op vlak van herkomst of cultuur maar ook op vlak van taal.

Voor sommige sportclubs is de aanwezigheid van verschillende moedertalen een uitdaging, andere clubs hechten er weinig of geen belang aan. Vaak krijgen clubs voorwaarden rond het Nederlands opgelegd door het gemeentebestuur. Het is voor heel wat clubs soms zoeken om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Boest! schuift het Nederlands op een positieve manier naar voor in de clubwerking (op het veld, naast het veld, tijdens de trainingen, bij wedstrijden …).

Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. Nederlands is de taal die iedereen in de sportclub verbindt. Clubs bieden al sportend een oefenkans Nederlands. Heel wat ouders schrijven om die reden, op advies van de school of van een andere instantie, hun kind in een Nederlandstalige sportclub in.

Toolkit

Ben je bestuurder, trainer of jeugdcoördinator? Laat je club scoren!

Ga naar de toolkit