Communiceren met ouders

de 7 tips

Tips

 1. Informeer en betrek ouders

  Een goede communicatie zorgt voor betrokken ouders. Maak tijd voor de ouders. Stap zelf naar ouders en zorg ook voor informele contactmomenten. Start met een goede eerste kennismaking (vb. bij inschrijving, op infoavond).

 2. Selecteer de belangrijkste info

  Ouders krijgen heel wat brieven via de school, sportclub of andere vrijetijdsactiviteiten. Denk goed na over welke info je meegeeft aan de ouders. Overlaad hen niet met info en kies het juiste moment om iets te communiceren.

 3. Geef heldere info op papier en sociale media

  Gebruik eenvoudige en korte zinnen. Schrijf zoals je vertelt en vermijd formeel taalgebruik (vb. ‘krijgen’ i.p.v. ‘bekomen’). Schrijf actief en schrap overbodige werkwoorden (vb. zullen, willen, kunnen). Gebruik transparante woorden (woorden herkenbaar in andere talen). vb. annuleren i.p.v. afzeggen of conversatie i.p.v. gesprek.

 4. Ondersteun je brief of e-mail visueel

  Kies voor een logische en duidelijke structuur (wie, wat, wanneer, waar) en schrijf de essentie in het vet. Kies een duidelijke titel / onderwerp en schrijf korte alinea’s. Ondersteun je tekst visueel met pictogrammen, foto’s of illustraties.

 5. Voer een begrijpbaar gesprek

  Verzorg je taal en vermijd dialectwoorden en streektaal. Spreek langzaam en articuleer goed. Gebruik gebaren en wijs aan om je uitleg te ondersteunen. Check regelmatig of de ouder je begrepen heeft.

 6. Hou vast aan het Nederlands

  Straal uit dat je een Nederlandstalige club bent, waar iedereen welkom is. Schakel zelf niet te snel over naar een andere taal, maar leg iets uit in andere woorden. Zegt een ouder iets in een andere taal of hoor je een fout, corrigeer niet maar geef de vertaling in het Nederlands in je antwoord.

 7. Creëer een oefenkans Nederlands

  Moedig anderstalige ouders aan die NL willen spreken. Heb geduld en geef de ouder tijd om naar zijn/haar woorden te zoeken. Straal enthousiasme uit en geef hen regelmatig een compliment.

Helder communiceren naar elke ouder.