Sociale sportclub

de 10 tips

Tips

 1. Breng mensen regelmatig samen

  Organiseer verschillende soorten activiteiten tijdens het seizoen en nodig leden en hun ouders hierop uit.

 2. Organiseer sociaal-sportieve activiteiten

  Deze vormen een goede basis voor ontmoeting. Bind ouders aan de club via de kinderen en organiseer dus activiteiten die ze samen kunnen doen.

 3. Duid een verantwoordelijke voor vrijwilligersbeleid aan

  Duid iemand aan die zich tijdens de activiteit over de vrijwilligers ontfermt (onthaal + debriefing).

 4. Spreek ouders informeel en regelmatig aan

  Creëer een vertrouwensband met ouders om hen te betrekken in de club.
  In eerste instantie kan dat op een informele manier door ze regelmatig aan te spreken.

 5. Scoor samen met Nederlands

  Stimuleer leden om hun ouders mee te brengen, zo betrek je ouders in de club en creëer je oefenkansen Nederlands voor wie de taal leert.

 6. Bouw aan een community in je club

  Zorg voor verbinding.
  Breng leden, ouders, vrijwilligers … in de club samen via activiteiten en stimuleer interactie.

 7. Apprecieer elke bijdrage (hoe klein ook)

  Elke kleine helpende hand is belangrijk voor een sportclub. Ook ouders die vandaag eenmalig een taak opnemen, kunnen later een groter engagement tonen.

 8. Inventariseer de clubtaken

  Communiceer duidelijk over je verwachtingen (concrete clubtaken). Stem vraag en aanbod op elkaar af en betrek mensen op basis van hun passie en sterkte.

 9. Creëer draagvlak voor sociale activiteiten

  Betrek oudere spelers en ouders in een brainstorm over activiteiten die niet meteen een sportief karakter hebben. Laat ze meedenken en mee beslissen.

 10. Geef je vrijwilligers aandacht

  Bedank je vrijwilligers persoonlijk (mondeling, via een bericht, met een cadeautje of activiteit …). Laat zien wat ze voor je club betekenen en welke clubdoelstellingen ze mee realiseren.

Een sociale sportclub, waarom en hoe?