Nieuwkomers in de club

de 8 tips

Tips

 1. Maak het verschil

  Probeer als club een afspiegeling te zijn van de buurt of de inwoners van je gemeente.
  Een sportclub brengt mensen samen en heeft dus in de lokale samenleving een positief en verbindend effect.

 2. Creëer toegankelijke inschrijvingen

  Gebruik een checklist en kom tot een duidelijke inschrijvingsprocedure voor huidige en nieuwe leden van de club. Maak er voor nieuwe leden een geslaagd eerste contact van.

 3. Zorg dat iedereen weet waar je club voor staat

  Promoot je aanbod breed en communiceer daarin ook over je clubwaarden.
  Gebruik verschillende en toegankelijke communicatievormen: sociale mediakanalen, een gemeentelijke sportbrochure of krant, affiches of folders … Schrijf in duidelijke taal en gebruik foto’s of pictogrammen.
  Stimuleer ook mond-aan-mond reclame via trainers, vrijwilligers, bestaande leden en hun ouders.

 4. Zorg voor een laagdrempelige werking

  Straal uit dat iedereen welkom is!
  Denk na hoe je een zo breed mogelijk publiek kan aanspreken en wat je hen kan bieden. Nieuwkomers bijvoorbeeld zoeken in een sportclub ook vaak sociaal contact en oefenkansen Nederlands.

 5. Denk na over financiële, praktische en communicatieve drempels

  Informeer je vooraf bij de gemeente en communiceer over financiële tussenkomsten, creëer een korting vanaf het tweede lid en laat ruimte voor een afbetalingsplan.
  Verbind ouders en stimuleer carpoolen, schakel ouders naar elkaar eventueel in als tolk …

 6. Zoek en bespreek oplossingen

  Heb oog voor ouders die ondanks je inspanningen toch nog drempels ervaren. Zorg dat je aanspreekbaar bent en zoek samen met hen naar creatieve oplossingen.

 7. Spreek verwachtingen uit naar leden én ouders

  Communiceer bij de start van het seizoen helder over de jaarwerking. Stel niet alleen een kalender op met trainingen en wedstrijden. Noteer meteen alle clubactiviteiten en wat je van leden en hun ouders verwacht. Probeer steeds te denken vanuit de competentie(s) van de leden en ouders zelf.
  Een club heeft een reglement en clubwaarden, communiceer erover en draag deze uit.

 8. Vorm een netwerk rond de club

  Werk met een brugfiguur of andere partners die je clubwerking mee ondersteunen. Ga in gesprek met de sport- of integratiedienst van de gemeente, de school of het buurthuis en leer mogelijke partners kennen. Check wie in de club een ambassadeursrol kan opnemen naar specifieke doelgroepen.

Een brede sportclub, waarom en hoe?